A könyvtár 1987-ben kezdte meg működését a Pedagógia Kabinet keretében. Feladata akkor a pedagógusok igényeit kielégítő báziskönyvtár létrehozása volt.

2000-ben a helyi önkormányzat támogatásával elindult a kerületi iskolák könyvtáraiban található dokumentumok visszamenőleges számítógépes feldolgozása, és a közös adatbázis létrehozása. Az országos szinten is egyedülálló kezdeményezés eredményeként a kerület iskolai könyvtárai e célra megfelelő számítógépeket és könyvtári programot kaptak, az adatbázis az interneten keresztül bárki számára hozzáférhető.

2012. július 1-től Dokumentumtár és Információs Központ, majd 2020. november 1-től Csokonai Kulturális Központ Könyvtára néven, a Csokonai Kulturális Központ (2015. március 31-ig Csokonai Művelődési Központ, majd 2018. június 30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont) intézményegységeként működünk. Gyűjteményünk alapja a neveléstudomány magyar nyelvű szakirodalma, ezen kívül a társtudományok kiadványait is gyűjtjük: pszichológia (általános pszichológia, fejlődés- és neveléslélektan), szociológia (nevelésszociológia), jog (család- és gyermekjog, család- és ifjúságvédelem), vezetéselmélet, tanügyigazgatás. A különböző tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek, a tanulást-tanítást segítő művek, dokumentumok szintén megtalálhatók gyűjteményünkben. Állományunk részét képezik továbbá a különféle folyóiratok, DVD-k.

Az eddigi gyűjteményt megőriztük, ezzel párhuzamosan megkezdtük az új, civil társadalom fejlődését, működését segítő, közösségi, közművelődési, a családok, a helyi társadalom igényét szolgáló szakirodalom- és dokumentumgyűjtemény megalapozását is.

Az átszervezéssel az eddigi zárt könyvtárból nyilvános könyvtárra alakultunk, ami a szolgáltatások változását is jelenti. Nemcsak a kölcsönzést tettük lehetővé olvasóinknak, hanem két számítógépet is üzembe helyeztünk a könyvtár használók számára, így az olvasói gépeken lehetőség van az internet használatra és különböző könyvtári adatbázisokban történő keresésre. Ezzel egyidejűleg korszerűsítettük a gépi kölcsönzést, a honlapunkon keresztül online módon is lehetőség van a könyvek előjegyzésére és meghosszabbítására. Mindezek mellett eMagyarország Pont és NAVA-pont is működik intézményünkben.

Intézményünk közművelődési feladatokat is ellát: ismeretterjesztő előadásokat és író-olvasó találkozókat szervezünk, közösségi összejöveteleket generálunk, közhasznú információs kiadványokat szerkesztünk.

Kiss Domokos református lelkész hagyatékának átvételével több ezer példánnyal bővült a könyvtár állománya. A könyvek nagy része teológiai, filozófiai, magyar történelmi, képzőművészeti és szépirodalomi alkotások. A hagyaték feldolgozása befejeződött, a letéti könyvek nagyobb hányada kölcsönözhető lesz.

Térjen be hozzánk!