Beiratkozás és kölcsönzés

Intézményünk könyvtári állománya 2014. január 1-től minden kedves érdeklődő előtt nyitva áll. A Csokonai Kulturális Központ Könyvtárába bárki beiratkozhat, aki elfogadja és betartja a használati szabályzatban foglaltakat. A könyvtári tagság egy évre szól, és minden évben megújítható.

Beiratkozáshoz a következő személyes adatokat kell megadni, igazolni:

 • név
 • születési hely, idő
 • édesanyja neve
 • lakcím
 • személyigazolvány- vagy útlevélszám
 • külföldi állampolgárnak tartózkodási engedély, jótálló kezességvállalása

Intézményünk a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása is szükséges.

A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a beiratkozónak célszerű megadnia telefonszámát vagy e-mail címét.

Beiratkozási díj egy naptári évre:

 • a Károli Gáspár Református Egyetem tanárai és diákjai számára a beiratkozás ingyenes
 • a közgyűjteményi területen dolgozók számára a beiratkozás ingyenes
 • diákoknak és nyugdíjasoknak: 500,- Ft (a kedvezményre jogosító igazolvány bemutatásával)
 • felnőtteknek: 1000,- Ft

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara budapesti képzési helyén a Csokonai Kulturális Központ Könyvtára biztosítja a szakkönyvtári szolgáltatást a két intézmény között létrejött megállapodás alapján. A Kar oktatói és hallgatói ingyenesen iratkozhatnak be a Csokonai Kulturális Központ Könyvtárába.

A Tanítóképző Főiskolai Kar székhelye és könyvtára Nagykőrösön található, de képzés nem csak Nagykőrösön, hanem Újpesten is folyik. A fővárosi képzési hely nem rendelkezik könyvtárral, ezért az Egyetem a Csokonai Kulturális Központ könyvtárával együttműködve biztosítja az oktatáshoz szükséges szakirodalom és információs szolgáltatások igénybevételét a kar oktatói és hallgatói részére. A két intézmény között létrejött Könyvtári Szolgáltatási Szerződést november 12-én írta alá dr. habil. Pap Ferenc dékán, egyetemi docens és Bezerédi Erika igazgató a Dokumentumtár és Információs Központban. Az eseményen jelent volt többek között Kajtár Andrea, a KRE Tanítóképző Főiskolai Kar kari igazgatója, dr. Szetey Szabolcs intézményvezető, Sz. Urbán Szilvia, a Csokonai Kulturális Központ igazgatóhelyettese és Tóth Imre, a kerület alpolgármestere.

A Könyvtári Szolgáltatási Szerződés ünnepélyes aláírásáról ide kattintva olvashatnak.

A dokumentum kölcsönzés szabályai:

 • Kölcsönözni csak érvényes olvasójegy bemutatásával lehet.
 • Saját olvasójegyre egy alkalommal maximum 5 darab dokumentum kölcsönözhető.
 • Kölcsönzési határidő 31 nap.
 • Lehetőség van a folyamatban lévő kölcsönzés(ek) meghosszabbítására: egy alkalommal 14 napra, legkésőbb a kölcsönzési idő lejárata előtt egy nappal. A kölcsönzés(ek) határidejének meghosszabbítása kérhető telefonon, honlapunkon keresztül, e-mailben vagy személyesen, amennyiben az adott dokumentum(ok)ra nincs előjegyzés.
 • A kölcsönzés alatt álló dokumentum(ok)ra előjegyzés vehető fel, mely kérhető telefonon, honlapunkon keresztül, e-mailben vagy személyesen. Ebben az esetben a dokumentum(ok) kölcsönzési ideje nem hosszabbítható meg. A dokumentum(ok) kölcsönözhetővé válásáról az előjegyzés kérőjét értesítjük.
 • Ha az olvasó a kölcsönzés határidejét nem tartja be, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj mértéke: dokumentumokként napi 50,- Ft.
 • Az elveszett vagy megrongált dokumentum(ok) árát az olvasó köteles megtéríteni az aktuális becsült forgalmi értékén.
 • Az elveszett olvasójegy pótlásának ára 500,- Ft.

Előjegyzés / meghosszabbítás

Szüksége lenne bizonyos dokumentum(ok)ra, de az(ok) éppen kölcsönzésben van(nak)? Használja az előjegyzés funkciót, és értesítjük, amint a dokumentum(ok) ismét kölcsönözhető(k) lesz(nek). Szeretné meghosszabbítani az Önnél lévő dokumentum(ok) kölcsönzési idejét? Ez esetben válassza a meghosszabbítást!

Új könyveink

Kiss Domokos hagyatéka

A Csokonai Kulturális Központ Könyvtára, akkor még Dokumentumtár és Információs Központ 2013 decemberében vette át Kiss Domokos református lelkész könyvhagyatékát, így több ezer könyvvel bővült a könyvtár állománya. Az ünnepélyes átadóra december 5-én került sor, melynek során Kissné Tóth Éva, a lelkész özvegye adta át a könyvhagyatékot a XV. kerületi polgárok részére. Az átadón Gimesi Zsuzsa nyugalmazott lelkipásztor és nagytiszteletű Zalatnay István, a budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora mondott áldást. A közel hatezer műből álló hagyaték fő részét teológiai, vallástörténeti művek alkotják, ezen kívül filozófiai, történelmi, művelődéstörténeti, képzőművészeti és szépirodalmi könyvek, valamint tékázott folyóiratok is megtalálhatók szép számmal a hagyatékban.

Az átadás során a Dokumentumtár kezelésébe került több mint száz muzeális (1945 előtti) mű is, amely a korábbi lelkész, Pintér István tulajdonát képező kéziratokat is magában foglalja. A zömében géppel írt prédikációkat és tanulmányokat Pintér István saját kezű bejegyzésekkel látta el. A hagyaték másik érdekessége, hogy a Biblia számos idegen nyelven is olvasható, az orosz, román, német, francia, angol, holland, latin nyelvű kiadások mellett például lett, indonéz, tagalog (filippínó) vagy sona (bantu) nyelven íródott példányok is gazdagítják a gyűjteményt. A letéti könyvek nagyobb hányada kölcsönözhető, természetesen a muzeális könyveket csak helyben lehet olvasni.

A könyvtár bejáratánál elhelyezett tárlóban Kiss Domokos lelkész személyes tárgyai, a könyvtárban pedig portréja és „Olimpia” írógépe tekinthető meg. Reméljük nemcsak a kerületben élők érdeklődését kelti fel az állomány, hanem a teológus hallgatókét és a kutatókét is.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kiss Domokos református lelkész életpályája

A Teológiai Főiskola elvégzését követően Újpest Belsővárosának volt
református lelkésze, majd 1979-ben Rákospalotára került. 1982-ben a korábbi lelkész, Pintér István váratlan halálát követően vette át és látta el haláláig a lelkészi szolgálatot.

A lelkészi hivatás mellett újságíróként is tevékenykedett. Publikációi a Reformátusok Lapjában, az általa szerkesztett Egyház és Világ egyházi lapban és a Csokonai Művelődési Központ által kiadott Életjelben jelentek meg.

Részt vett a Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközösség Arany János utcai gyülekezeti házának és az itt található református templom felújításában, majd 1994-ben a MÁV-telepi református templom renoválásában. Munkájának elismeréseként 2003. október 23-án a XV. kerület Díszpolgárává választották.

1990-1994 között az Önkormányzat Szociálpolitikai Bizottságának elnöki tisztjét töltötte be.

2007. március 1-én, 55 éves korában hunyt el.

Helytörténet két keréken

Az ajánlott biciklis útvonalat bejárva megismerhető a kerület három városrésze. A térképhez az alábbi honlapon rövid történeti leírások, ismerhetők olvashatók épületekről, szobrokról, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota nevezetes pontjairól, valamikor itt élő jeles polgárairól. Megvásárolható a Könyvtárban 300 Ft-ért.