Tájékoztató az adatvédelem szabályairól

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat. Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit. Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük.

II. Honlapunk optimális használata

Bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül megtekintheti honlapunkat. Annak érdekében, hogy minél nagyobb érdeklődésre számot tartó, releváns információkat, híreket közölhessünk Önnel, és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, a Google Analytics szolgáltatása méri a weboldalon eltöltött időt, naplózza, hogy milyen témájú cikkekre, videókra kattintanak. Ezeket a statisztikákat folyamatosan rendelkezésünkre bocsájtja. Eközben semmilyen személyes adata nem kerül hozzánk. Ezt a weboldal egyetlen szolgáltatása sem kéri öntől. Amennyiben nem kívánja, hogy az Ön segítségével még anonim módon is értesüljünk, mely cikkeket olvassa, akkor böngészőjében a sütiket letiltva megakadályozhatja ezt. Hírlevelünkre, anonim módon csupán egy e-mail cím megadásával feliratkozhat, és bármikor leiratkozhat. E-mail címére a hírlevélen kívül semmilyen egyéb levelet, hirdetést, nem küldünk, és harmadik fél részére nem adjuk ki.

III. Rendelkezés személyes adatokról

Önnek a fentiek ellenére is joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.
Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 munkanapon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

IV. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.
Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.
Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót az XV Média Nonprofit Kft. ügyvezetője adta ki.