Pályázati felhívás előadóművészek számára.

A CSOKONAI NONPROFIT KFT. „Játszó Terek” címmel pályázatot ír ki az előadó-művészeti területen működő, referenciával rendelkező színházi társulatok, alkotóműhelyek és művészek számára, színházi, tánc- vagy összművészeti produkciók létrehozására és bemutatására a XV. kerületi kulturális intézményekben. A Csokonai Nkft. célja, hogy lehetőséget biztosítson az előadóművészeti területen működő szakmai csoportok számára új produkciók bemutatására, a közönség előtt való megmutatkozásra, és hogy mindehhez biztosítsa a megfelelő színvonalon való felkészülés feltételeit és az infrastrukturális hátteret. (A pályázati kiírás szövege a melléklettel együtt innen letölthető: JÁTSZÓ TEREK PÁLYÁZAT)

A pályázat célja olyan ősbemutatók létrehozása, amelyek a Csokonai Nonprofit Kft. (kiíró) által működtetett színházi terekre készülnek. A helyszínek pontos leírása, technikai paraméterei az 1. számú mellékletben találhatóak. Pályázni lehet bármilyen műfajú produkcióval, gyerek- és felnőttközönségnek szánt előadással.

A kiíró biztosítja a próbaidőszakhoz és a produkció bemutatásához szükséges infrastrukturális hátteret a helyszínen rendelkezésre álló technikai paraméterekkel (1 számú melléklet), a bemutató meghirdetését és reklámozását, jegyértékesítési rendszer használatát, helyszíni lebonyolításához szükséges háttérszemélyzetet. A kiíró előzetesen rögzített anyagi támogatást nem biztosít a bemutatni kívánt produkció létrehozásához, csak az aktuálisan rendelkezésre álló erőforrásait ajánlja fel a tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez.
A nyertes pályázókkal a Csokonai Nonprofit Kft. együttműködési szerződést köt a produkció létrehozására és bemutatására, és legalább két alkalommal az adott helyszínen történő tovább játszására.
A bemutatásra kerülő produkcióhoz kapcsolódó valamennyi szerzői jog megszerzése és biztosítása a pályázó kötelessége.

A pályázók köre: a pályázaton részt vehetnek előadó-művészeti területen működő, referenciával rendelkező előadóművészek, társulatok, alkotóműhelyek, művészeti csoportok

A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 5. éjfél
A pályázat megvalósítási időtartama: 2022. november 1 és 2023 június 15.
A pályázat beadásának módja: Az alábbi online adatlap kitöltésével.

A pályázat bírálói:
Beke Károly, a Csokonai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Bátyai Edina, a Csokonai Nonprofit Kft. művészeti igazgatója
Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Függetlenül Egymással KHE elnöke, a Jurányi Ház vezetője
Gáspár Anna, a Manna Produkció vezetője

A pályázatok elbírálása két szakaszban történik, a második szakaszba jutó pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati eredmények kihirdetése: 2022. szeptember 21.

A pályázattal kapcsolatban további információ, esetleges előzetes helyszínbejárások egyeztetése:
Gáspár Anna / +36 20 973 4561 / gaspar.anna@csokonai15.hu

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI ÉS RENDEZVÉNY HÁZ

(1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.)

Színpadrajz

Csokonai Színpadrajz

Befogadóképesség: 240 fő

PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

(1158 Budapest, Szűcs István utca 45.)

Befogadóképesség: 100 fő