Az intézmény székhelyének elérhetőségi adatai
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ
Rövid név: Csokonai Kulturális Központ (CSKK)
Székhely: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Postacím: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Telefonszám: +36 (1) 307-6191, +36 (1) 307-7285
Faxszám: +36 (1) 271-0928
Központi elektronikus levélcím: csokonai@csokonaikk.hu
Honlap URL-je: www.csokonaikk.hu

Az intézmény telephelyeinek elérhetőségi adatai és nyitvatartása

Az intézmény szervezeti struktúrája
Szervezeti ábra  
Az intézmény telephelyeinek és szervezeti egységeinek feladatai  

A szerv vezetői
Az intézmény vezetőinek és a telephelyek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége  

A felügyelt költségvetési szervek
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Gazdálkodó szervezetek
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Közalapítványok
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Alapított lapok
Lap címe: Helyem – Házam – Palotám
Szerkesztőség neve: Csokonai Kulturális Központ
Szerkesztőség címe: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Felelős kiadó: Csokonai Kulturális Központ
Megbízott főszerkesztő: Kovács Ildikó

A költségvetési szerv irányító szerve:
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A költségvetési szerv fenntartója:
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Telefonszám: +36 (1) 305-3100
Faxszám: +36 (1) 307-7360
Központi elektronikus levélcím: info@bpxv.hu
Honlap URL-je: www.bpxv.hu

Költségvetési szervek
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
Alapító okirat  
SZMSZ  
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat  
Helyiség használat szabályzata  
Helységhasználati kérelem szerződés  
Könyvtárhasználati szabályzat  
Panaszkezelési szabályzat  
Rákospalota Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye Kutatási szabályzat  
Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó érintetti kérelmek teljesítésének rendjéről szóló szabályzata  
Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje  
Házirend Műfüves Futballpálya  

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

A közfeladatot ellátó intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
Szolgáltatási terv  

Az intézmény nyilvántartásai
Az intézményben nyilvántartott adatok köre
Adatkezelési tájékoztató  

Adatbázisok:
Csokonai Kulturális Központ Könyvtára
Elnevezés: Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer
Formátum: számítógépes szoftver
Adatkezelés célja: a könyvtári állomány, a könyvtárba beiratkozott kölcsönzők, valamint a kölcsönzések nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: 1997. évi CXL. Törvény
Időtartama: folyamatos
Érintettek köre: a könyvtári állomány dokumentumai és a könyvtárba beiratkozott kölcsönzők
Adatok forrása: Könyvtárhasználói nyilatkozat 

Nyilvános kiadványok
Az intézmény kiadványai  

Döntéshozatal, ülések
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Hirdetmények
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Közérdekű adatok igénylése
Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságre hozatalának rendjéről  
Igénybejelentés közérdekű adat megismerésére formanyomtatvány

Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége
Az Adatkezelő megnevezése: Csokonai Kulturális Központ
Postai címünk: 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
Email címünk: taba.zsofia@dokuinfo.hu
Telefonszámunk: +36-1-307-6191, 307-7285
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Papp Bálint
Elérhetősége (email címe): drpapp.balint@hanganov.hu

Közzétételi listák
Egyedi közzétételi lista
Közzétételi lista 200e Ft felett

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

A működés eredményessége, teljesítmény
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Működési statisztika
Közművelődési statisztika 2019  
Közművelődési statisztika 2020  
Könyvtári statisztika 2019  
Könyvtári statisztika 2020  
Muzeális intézmények statisztika 2019  
Muzeális intézmények statisztika 2020  

Szakmai beszámolók
Szakmai beszámoló 2019  
Szakmai beszámoló 2020  

Éves költségvetések
Elemi költségvetés 2016
Elemi költségvetés 2017  
Elemi költségvetés 2018  
Elemi költségvetés 2019
Elemi költségvetés 2020
Elemi költségvetés 2021

Számviteli beszámolók
Éves költségvetési beszámoló 2016  
Éves költségvetési beszámoló 2017  
Éves költségvetési beszámoló 2018
Éves költségvetési beszámoló 2019  
Éves költségvetési beszámoló 2020

A költségvetés végrehajtása
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Az intézménynél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Támogatások
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Szerződések
5 millió Ft feletti szerződések 2020
5 millió Ft feletti szerződések 2021

Koncessziók
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Egyéb kifizetések
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Európai Unió által támogatott fejlesztések
az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Közbeszerzés
Éves terv 2020
Éves terv 2021